Pondera er et etablert konsulentselskap innen trening, utvikling og rekruttering. Selskapet ble startet i 2004 og består av operative konsulenter med variert bakgrunn og ulik høyere utdanning.

Vi har erfaring med arbeid i konsernstrukturer, små og mellomstore bedrifter, offentlig sektor. Samt erfaring innen rekruttering, lederutvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, kundeservice- og selgertrening, kompetanseutvikling, effektiviserings-prosesser og endringsledelse. Vi har ledet "snuoperasjoner", kunnskaps- og kompetanseprosesser, samt coachet og bevisstgjort ledere og medarbeidere.

Pondera er latin for "likevekt og balanse". Disse ordene betyr svært mye for oss - og for deg. Vi har satt fokus på lederen og medarbeideren som mennesker, for å kunne jobbe med effektive utviklings- og rekrutteringsprosesser. Fokuset vårt er mennesket i et helhetlig perspektiv.

Våre tjenester kan kombineres og tilpasses den enkelte bedrift for å oppnå maksimal og langvarig effekt. Vi har utviklet langsiktige relasjoner og samarbeid med våre oppdragsgivere og kunder gjennom vektlegging av våre verdier: Utfordrende, involverende, entusiastisk og integritet.

Vår visjon kan oppsummeres enkelt: Alltid mer å hente!
Åpne treninger
Kontakt oss